Projekt ma na celu promocję oryginalnej odzieży outdoorowej oferowanej
przez firmę SETAM pod własną marką
WADERA, na rynkach docelowych: Rosja, Francja i Niemcy.

Na rynkach europejskich Francja i Niemcy oraz na rynku rosyjskim
zostaną utworzone nowe kanały dystrybucyjne dla marki WADERA

 

Wartość ogółem 646 412,00
553 400,00 Wydatki kwalifikowane
470 390,00 Dofinansowanie Wkład UE
176 022,00 Wkład własny